Petrol işletmeleri önerildiği gibi maksimum %20 oranında ücret talep edebilir.

Petrol işletmeleri önerildiği gibi maksimum %20 oranında ücret talep edebilir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, benzin fiyatlarında düzenlemeye yönelik yeni bir kararname hazırlayarak işletmelerin kendi perakende fiyatlarını devletin açıkladığı 7 günlük ortalama dünya fiyatını esas alarak hesaplamasını öneriyor. Bu taslak, petrol işine ilişkin daha önceki kararnamelerin yerine geçiyor ve ilk taslağın ardından 1 Nisan'dan itibaren Bakanlığın görüşüne sunuldu.

Mevcut düzenlemelere göre Devlet, perakende benzin fiyatları için bir taban fiyat belirlemektedir. Bu baz fiyat, işletmelerin sistem içerisinde kendi perakende fiyatlarını belirleyebilmeleri için bir tavan görevi görmektedir. Ancak bu süreç, işletmelerin fiyatlarını belirlemeden önce Devlet yönetim kurumunun taban fiyat açıklamasını beklemesini gerektirmekte ve bu da piyasa odaklı fiyatlandırma eksikliğine yol açmaktadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, benzin fiyatlarını yönetmeye yönelik mevcut mekanizmanın piyasa ilkeleriyle uyumlu olmadığına inanmaktadır. Sonuç olarak, devletin benzin fiyatlarını düzenlemesini değil, bunun yerine ortalama dünya fiyatını ve belirli sabit maliyetleri duyurmasını öneriyorlar. İşletmeler daha sonra bu faktörlere ve kendi gider ve kar normlarına göre maksimum satış fiyatlarını, tüketicilere perakende satış fiyatı bu maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde hesaplayabilirler.

Taslak, işletmelerin maliyetlerini ve kar normlarını hesaplamaları için iki seçenek sunuyor. Seçenek 1, perakende fiyatına sabit bir tutarın eklenmesini içerirken Seçenek 2, yüzdeyi dünya benzin fiyatlarındaki dalgalanmalara göre ayarlar. Bakanlık, işletmelerin kendi fiyatlarını belirlemesine izin verilmesinin, benzin fiyatlarında rekabetçi bir ortam yaratacağına ve tüccarların ve düzenleyicilerin maliyetlerin periyodik olarak hesaplanmasından ve yayınlanmasından kaçınmasına yardımcı olacağına inanıyor.

Ayrıca taslakta Fiyat İstikrar Fonu ve depo kullanımına ilişkin düzenlemelerin de yer almasıyla fonun istikrarının korunması ve dağıtım uygulamalarının etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık ayrıca işletmelerin maliyet ve karlarındaki değişiklikleri de izleyecek ve önemli artışları değerlendirilmek ve düzeltilmek üzere Başbakana rapor edecek.

Genel olarak önerilen kararname, benzin fiyatlarının belirlenmesi sürecini kolaylaştırmayı, piyasada rekabeti teşvik etmeyi ve sektörde şeffaf ve verimli fiyatlandırma uygulamalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bir cevap yazın