Japonya'nın ekonomik canlanmasının nedenleri

Japonya'nın ekonomik canlanmasının nedenleri

Japonya'nın ekonomik hikayesi dünyadaki en büyüleyici hikayelerden biridir. 1980'lerde Japonya, borsanın Aralık 1989'da zirveye ulaşmasıyla dünyanın en büyük ikinci ekonomisiydi. Ancak sonraki otuz yılda ekonomik durgunluk ve deflasyon görüldü ve Japonya'nın piyasaya katılımı önemli ölçüde azaldı. Bugün Japon ekonomisinde bir canlanma yaşanıyor, 2023'te küresel borsalarda yükseliş yaşanacak ve bu olumlu ivme 2024'te de devam edecek.

Bu yeniden canlanmaya birkaç temel faktör katkıda bulunmuştur. Japonya, yıllarca süren deflasyonun ardından enflasyonun geri dönmesiyle radikal bir değişim yaşadı ve bu da hisse başına kazançta artışa yol açtı. Küresel çeşitlendirme aynı zamanda portföy çeşitlendirmesinin ve korelasyonun iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynamıştır. NISA programındaki reformlar gibi hükümet politikaları, yatırımcıları fonları nakitten menkul kıymetlere kaydırmaya teşvik ederek yatırımı ve kurumsal karlılığı artırdı.

Daha önce verimsiz olan şirketlerin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte kurumsal dönüşüm, kârların artmasına ve hisse senedi performansının iyileşmesine yol açtı. Bu olumlu gelişmelere rağmen yaşlanan nüfus ve yüksek devlet borcu gibi zorluklar da mevcut. Japonya, yaşlanan nüfusunun yanı sıra mali sürdürülebilirliği zorlaştıran yüksek düzeydeki kamu borcu nedeniyle işgücü ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili endişelerle karşı karşıya.

Ancak uzun vadede, tıbbi teknolojideki ilerlemeler, fabrika otomasyonu ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin büyüme ve yenilik fırsatları sunması nedeniyle Japonya'nın durumu olumlu. Emeklilik sistemi reformu, borç yönetimi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesine ilişkin hükümet önlemleri, ekonomik büyümeye giden yolda risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bir cevap yazın