İspanya'nın mali çabaları AB ortalamasını %17,8 geride bıraktı: IEE

İspanya'nın mali çabaları AB ortalamasını %17,8 geride bıraktı: IEE

Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (IEE) Çarşamba günü, Vergi Rekabet Edebilirliği 2023 raporunda belirtildiği gibi, İspanya'nın mali çabasının Avrupa Birliği'ninkinden %17,8 daha yüksek olduğunu ve tahmini mali baskının %39 civarında olduğunu açıkladı. IEE başkanı ve genel müdürüne göre, İspanya'da ticari vergilerin sıkılaştırılmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

Raporda, 2023 için öngörülen vergi gelirlerindeki artışın, GSYİH büyümesini aşarak İspanya'da daha yüksek bir mali baskıya yol açacağı vurgulanıyor. Mali baskıdaki bu artış, işletme vergilerini, tasarrufları ve yatırımları etkileyen, uygulanan yeni vergiler ve reformların bir sonucudur. Buna rağmen İspanya'nın şirketler ve girişimciler üzerindeki genel vergi baskısı AB ortalamasının üzerinde olmaya devam ediyor.

Spesifik veriler, İspanya'nın Kurumlar Vergisi ve işletmelerden gelen sosyal güvenlik katkılarının, AB ortalamasıyla karşılaştırıldığında GSYİH'nın daha büyük bir yüzdesini temsil ettiğini göstermektedir. Vergi Rekabet Edebilirliği Endeksi'ne göre, İspanya'nın vergi rekabeti son yıllarda önemli ölçüde azalarak OECD içindeki en kötü ülkeler arasında yer alıyor.

IEE, İspanya'nın düzenleyici mali baskısının, özellikle kurumlar vergisi ve emlak vergisi konusunda, AB ve OECD ortalamalarından önemli ölçüde yüksek olduğuna dikkat çekiyor. İspanya'da Kişisel Gelir Vergisi de AB ve OECD ortalamalarının üzerindedir ve doğası gereği daha ilericidir. Genel olarak, İspanya'da Sosyal Güvenlik primleriyle birlikte vergi oranı diğer ülkelere kıyasla nispeten yüksektir.

Rapor, ekonomik büyümeyi ve yatırımı desteklemek için İspanya'nın vergi rekabet gücünü ele alması ve düzenleyici mali baskıyı azaltması gerektiğini vurguluyor. İspanya, diğer Avrupa ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında vergi politikalarının işletmeler ve bireyler üzerindeki etkisini daha iyi anlayabiliyor.

Bir cevap yazın