Empati bulaşıcı olabilir

Empati bulaşıcı olabilir

Başkalarının tepkileri, başka bir kişinin acısıyla nasıl ilişki kuracağımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Empatinin genellikle kalıtımdan etkilenen sabit bir özellik olduğu düşünülse de araştırmalar onun sosyal faktörlerden de etkilenebileceğini göstermektedir. Pnas bilim dergisinde yayınlanan bir araştırma, başkalarının acıya verdiği tepkileri nasıl algıladığımıza bağlı olarak empatinin artabileceğini veya azalabileceğini buldu.

Profesör Grit Hein ve Würzburg Üniversitesi'ndeki meslektaşları, şefkatin bulaşıcılığını araştırmak için 50'den fazla kadının katıldığı dört deney gerçekleştirdi. Katılımcılar, acı verici bir uyaranı deneyimleyen ellerin videolarını izlediler ve ardından hislerini derecelendirdiler. Daha sonra onlara diğer insanların videolara verdiği tepkiler gösterildi ve yeni bir kişinin acısına karşı kendi tepkilerini değerlendirmeleri istendi.

Sonuçlar katılımcıların empati yargılarının başkalarının tepkilerinden etkilendiğini gösterdi. Deneyler sırasında yapılan beyin görüntülemeleri, empatinin, şefkat ve sosyal bağlantıyla ilişkili beyin bölgeleriyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, katılımcıların başkalarını taklit etmek yerine onlardan empatiyi öğrendikleri sonucuna vardı.

Profesör Hein, empatiyi teşvik eden bir ortam yaratmanın önemini vurgulayarak bu bulguların işyerine uygulanabileceğini öne sürüyor. Bunu yapmamak, çalışanlar üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir ve onların müşterilerle veya hastalarla olan etkileşimlerini etkileyebilir. Sonuçta empatiyi anlamak ve teşvik etmek daha uyumlu ve etkili bir ekibe yol açabilir.

Profesör Hein'in araştırması, empati araştırmalarının yanı sıra profesyonel temizlik hizmetleri, ev bakımı, seyahat ve teknolojik gelişmeler gibi konuları kapsayan çeşitli yayınlarda da yer aldı. Çalışmaları hem kişisel hem de profesyonel ortamlarda empatiyi anlamanın ve teşvik etmenin önemini vurgulamaktadır.

Bir cevap yazın