Çarşamba günü Bakanlar Kuruluna sunulan tarım kanunu taslağının içeriği

Çarşamba günü Bakanlar Kuruluna sunulan tarım kanunu taslağının içeriği

Uzun zamandır beklenen, “gıda egemenliği” ve “nesillerin yenilenmesi”ni merkeze alan tarıma yönelik uyum kanunu taslağının yaz aylarında Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor. Bu metin, tarımsal krizden sonra, bürokratik işlemleri ve belirli çevre standartlarını eleştiren çiftçilerin taleplerini karşılamak üzere revize edildi. Başbakan Gabriel Attal'ın 400 milyon avronun üzerinde acil yardım açıklaması ve çiftçilerle tarımın önemini vurgulamak için 67 “taahhüt” üzerine görüşmelere başlamasıyla bu ana giden siyasi yolculuk çalkantılı oldu.

Yeni yasanın en önemli yönlerinden biri, su ürünleri yetiştiriciliğinin yanı sıra tarım ve balıkçılığın da “önemli genel çıkar” olarak tanınmasıdır. Bu atama, kamu politikalarının çiftçilere yük olmadan gıda güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmasını sağlayarak tarımsal projeler ve anlaşmazlıklarla ilgili kararlara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Amaç, Fransa'nın tahıl, şarap ve süt ürünleri gibi ürünlere yönelik ihracat pazarlarını korurken gıda egemenliğini güçlendirmektir.

Tasarı aynı zamanda tarım sektörüne yeni işçi çekmenin yanı sıra üretim sistemlerini iklim değişikliğine uyarlamanın zorluklarını da ele alıyor. Bu, yeni tesisleri desteklemek için yeni bir tarımsal lisans diplomasının ve ulusal bir tarımsal hizmetler ağının oluşturulmasını içermektedir. Ayrıca yeni çiftçilerin araziye erişimini kolaylaştırmak amacıyla tarımsal arazi yatırım gruplarının oluşturulmasına da olanak tanıyor.

Hükümet, sulama projeleri ve hayvancılık binalarıyla ilgili davalarda usuli gecikmeleri azaltmayı taahhüt etti. Çevreye zarar verilmesi durumunda metin, cezai tedbirler yerine ekolojik restorasyonu teşvik etmek için cezai yaptırımların idari cezalarla değiştirilmesini önermektedir. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin ve çevrenin korunmasının desteklenmesi amacıyla çitlerin dikilmesi ve korunmasına ilişkin düzenlemelerin basitleştirilmesi için çaba gösterilecektir.

Genel olarak yasa taslağı, nesillerin yenilenmesi, iklim değişikliğine uyum ve düzenlemelerin basitleştirilmesi gibi Fransa'da tarım sektörünün karşı karşıya olduğu temel sorunları ele almayı amaçlıyor. Tasarı bazı tarım sendikalarından destek alırken, diğerleri tasarının iddialı olmaması ve gıda egemenliği üzerindeki etkisi konusundaki endişelerini dile getirdi. Yasanın yasama süreci ilerledikçe Meclis'te daha fazla değişiklik yapılması ve tartışılması muhtemeldir.

Bir cevap yazın